Nhạc Trữ Tình

Nói Với Người Tình Lê Sang - Dương Hồng Loan
Con Sông Tuổi Thơ Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
Tiếng Chuông Ngân Linh Mục Quang Lâm
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Con Tắc Kè Bảo Hưng - Đồng Thanh Tâm
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
Nợ Duyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân