Nhạc Trữ Tình

Tàu về quê hương Khánh Vy - Huỳnh Nhật Huy
Thà Như Giọt Mưa Quang Dũng - Quốc Thiên
Nói với người tình Đang cập nhật
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh
Em Là Mùa Xuân Hồ Quang Lộc
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Trớ Trêu Giang Trường
Bạc Quách Thành Danh