Nhạc Trẻ

Walk The Walk FreshlyRC - Tetrix
Ngày Mai Dế Choắt - Bệt Band
Không Lùi Bước Hồ Ngọc Hà
COVIDIXA Dế Choắt
Tim Vỡ Uyên Pím - Dế Choắt
Em Ơi Lên Phố (Ballad) Lương Chấn Nam
Không Quan Tâm (Guitar) Lương Chấn Nam
Lonely Đêm Dần Phai Uyên Pím - Dế Choắt
Bật Khóc JustaTee - B.sily
Khoảng Trời Riêng Phong Ngủ Yên - Tú Phương