Nhạc Trữ Tình
Tiền Lý Chí Vinh
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Nhật Ký Đời Tôi Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Tình Nhớ Trần Thu Hà
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
Giận Mà Thương Đào Phi Dương - Cẩm Như
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Giao Thừa Xa Xứ Dương Anh Tâm
Căn Nhà Màu Tím Đoàn Minh - Quỳnh Thư