Nhạc Trữ Tình

Say Men Đời Micae Lê Hùng
Tâm Sự Nàng Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thuyền Tình Tách Bến Dương Ngọc Đức
Xóa Tan Bóng Tối (Corona) Nhiều Nghệ Sĩ - Huy Thái
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Anh Ba Khía Hồ Văn Cường
Đồi Thông Hai Mộ Mai Tuấn - Lâm Bảo Phi
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Xóm Đêm Mạnh Đồng