Nhạc Trẻ

Hành Tinh Ngược Lối Ngọc Dolil - Dick
Bế Tắc Huỳnh Phan Trọng Quỳnh - PD Seven
Ánh Dương Tàn NevaDie - TBEAR
Như Hai Người Dưng Lương Chấn Nam
PLANET E Vũ Cát Tường
Dáng Xinh Bùi Công Nam