Nhạc Trữ Tình

Một đời theo Chúa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Lk1 Khúc Ca Ngày Mùa Tống Hạo Nhiên - Nhiều Ca Sĩ
Mưa Rừng Lê Tiến Ngọc
Anh Hãy Về Quê Em Tân Nhàn - Nguyễn Tuấn Anh
Bến Đợi Tân Nhàn
Ngày Ta Vui Cưới Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Chân thành Tuấn Quang
Mùa Thu Cho Em Lê Anh Dũng