Nhạc Trữ Tình

Bông Mua Tím HamLet Trương
Nợ Trăm Năm Nguyễn Hồng Ân
Lời cuối Đinh Thiên Hương
Lòng mẹ Trịnh Mười
Nhớ Nhau Hoài Hồ Quang Lộc
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Rau Dền Mồng Tơi Thiên Trường
Hoa Trinh Nữ HamLet Trương
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tuấn Khương - Khánh Bình