Nhạc Trữ Tình

Chiếc Áo Bà Ba Trường Sang
Bến Sông Chờ Mạnh Quỳnh - Trường Sang
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Hoa tím người xưa Mã Tuyết Nga
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
Ngàn Năm Beat Duy Khiêm Ngố
LK Xin Mãi Còn Yêu Họa Mi - Ái Vân
Hồng Nhan Minh Luân
Một Mình Khánh Loan