Nhạc Việt

Chiếc xe nai Thanh Ngọc
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Hôn Môi Xa Đan Trường
Đoản Xuân Ca Mai Lệ Quyên
Come And Get It Thảo Trang
Chúa biết rõ Thiên Bảo
Liên Khúc Chia Xa Lâm Chí Khanh
Anh Xin Thề Hoàng Tú Minh
LK Bài Thánh Ca Buồn Vy Oanh - Nguyễn Hồng Ân
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04