Nhạc Trẻ

Về Với Anh Trần Đức Hiểu
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Good Time Koo - Summer Vee
Nếu Như Ngày Ấy Lynk Nguyen - Ânknown
Hoàng Duyên
Chậm Một Phút Trần Đức Hiểu
Người Như Anh Mai Tiến Dũng
Đón Tết Xa Nhà (Beat) Đông Phương Tường
Chỉ Còn Trong Mơ Lương Chấn Nam
Cô Gái Vàng HuyR - Tùng Viu