Nhạc Trữ Tình

Lk Rồi hai mươi năm sau - Lòng mẹ Hồng Nhung - Hồng Phượng
Gặp Nhau Làm Ngơ Hoàng Minh Thắng
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Người Chăm Vui Hội Nguyễn Duy Trường
Vu Lan nhớ mẹ Phương Lan
Ngày Đá Đơm Bông Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
Khung Trời Tuổi Mộng Hoàng Minh Thắng
Hai lối mộng Phương Dung - Peter Nhân
Bằng Lòng Đi Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
Đính Ước Ngọc Châu