Nhạc Trẻ

Em Đâu Rồi Em! Lâm Nguyên - MinGo
Anh Có Hay Hồ Quỳnh Hương
Điều Anh Mong Ước Hoàng Bảo Nam
Yêu 7UPPERCUTS
ChansCovi Nhiều Ca Sĩ - Htee
Uy Tín JIREN K
Sài Gòn Không Em Nhiều Ca Sĩ - Young V
Cô Liêu TBEAR - Kaito
Em Ác Lắm Khánh Đơn
Mặt Trời Của Em JustaTee - Phương Ly