Nhạc Âu-Mỹ
Hoax Taylor Swift
Comeback Carly Rae Jepsen - Bleachers
Un Poco Loco Gael García Bernal - Anthony Gonzalez
Drag Me Down One Direction
Watching BabyJake
The New Kid In Town Josh Abbott Band
Middle Adi Oasis
Small Talk Katy Perry
Summer Nights Berry Starr
Get Down Still Woozy
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
bình yên nhé

Cao Thái Sơn

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Ba Kể Con Nghe

Hồ Gia Hùng - Gia Quý

07
Lửng Lơ

Nhiều ca sĩ

08