Nhạc Việt

Neo Đâu Bến Quê Phạm Phương Thảo
Công Ty Bình Minh Cao Luân Vũ
Đường Tình Đôi Ngả Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Giấc Mơ Tự Tại Trần Duy Hưng
Thước Đo Tình Yêu Hồ Quốc Việt
Sông Ngàn Sâu Phạm Phương Thảo
Liều Thuốc Yêu Châu Việt Cường
Hãy Xem Như Là Nguyễn Đình Vũ
Mẹ Là Tất Cả Bùi Tuyết Mai
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05