Nhạc Trẻ
Kẻ Cô Đơn Đan Đan - Dat
Ừ! Em Xin Lỗi (Đối Đáp Ver.) Hoàng Yến Chibi - Bùi Công Nam
Ngược Chiều Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Việt Nam, Đi, Hôn Và Yêu Phạm Hồng Phước
Yêu Yêu Yêu Đông Nhi
Chia Tay Tình Đầu Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

06