Nhạc Trẻ
Ai Chiến Đinh
dream Nhiều Ca Sĩ - KayC
Cuối Tuần (Lofi 1967) Nhiều Ca Sĩ - Nguyên Hà
Yêu 5 (Biển Của Hy Vọng) Anh Tú Atus - Quân A.P
chúng ta chỉ là đã từng Hứa Kim Tuyền - Orange
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Quá Buồn Hồ Văn Hơi
Em Vui Áo Hoa Khánh Đơn
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ