Nhạc Trẻ

Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Rap Trong Tôi Loren Kid - Hồ Phong An
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Tháng Năm Sau Này Hoàng Ngọc Hà
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ