Nhạc Trữ Tình

Trên Dòng Sông Nhỏ Quỳnh Vy - Ngô Tiến Minh
Mưa nửa đêm Long Nhật - Lương nhật duy
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
Chiều sân ga Hoàng Vĩnh Nam
Đêm tâm sự Lương Gia Huy - Ôn Bích Hà
Trách Ai Vô Tình Hồng Phượng - Nhiều Ca Sĩ
Hỏi Vợ Ngoại Thành Nguyễn Thành Viên