Nhạc Trữ Tình

Hương Tóc Mạ Non Hồng Quyên - Puol Lê
Mộng Ước Đôi Ta Hồng Quyên - Puol Lê
Phận Bạc Hồng Quyên - Puol Lê
Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Sài Gòn Đẹp Lắm Tốp ca - Phước Lộc
Mưa Hồng Lệ Quyên
LK Hai Chuyến Tàu Đêm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Tình Sầu Lân Nhã
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Tình Là Sợi Tơ Phương Nghi