Nhạc Trữ Tình

Tiền Chính Là Tiên Khánh Duy Khương
Thân Chùm Gửi Văn Hương
Tơ hồng Khánh Hòa - Hải Dương
Tình theo bến đỗ VŨ HẢI - Băng Phương
Người Thương Kẻ Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Lòng buồn xa quê Lý Diệu Linh
Trở Về Bên Chúa Linh Mục Quang Lâm
Sống Ân Thiên Vỹ