Nhạc Trữ Tình

Dòng đời Huy Thái
Mưa Đêm Tình Nhỏ Lâm Hoài Phong
Xa Em Gai Que Dương Ngọc Thái
Cha mẹ à Isaac Thái
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Ở Hiền Gặp Lành Đông Phương Tường
Hồi Âm Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Thương Tuổi Ngọc Ngà Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Thương Về Trà Vinh Ngọc Kiều Oanh