Nhạc Trữ Tình
Cô Đơn Tình Tôi Lâm Minh Thảo - Alex Châu
Mưa Rừng Đăng Nguyên
Đời tăng lữ Nguyễn Đoàn
Bậu Ơi Tuyết Vân Hà
Trách ai vô tình Nhật Nguyệt Band
Áo Mới Cà Mau Văn Hương - Bằng Chương
Tình Quê Miền Tây Dương Hồng Loan
Tìm Lại Người Xưa Hồng Hạnh Bolero
Dấu Vết Tình Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lệ Đau Kim Linh