Nhạc Trữ Tình

Hôn Lễ Quốc Quốc
Nuốt Lệ Mà Đau Thiên Trường
Bông mua tím Ý Hương - Duy Vũ
Mưa miền Tây Mạnh Linh
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Ray Rứt Trang Anh Thơ
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Thấy Trăng Quên Đèn Dương Ngọc Thái
Người Đàn Bà Cũ Lê Phương Bình
Trăng về thôn dã Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân