Nhạc Trữ Tình

Nối Lại Tình Xưa Trọng Hiếu - Hoàng Hoa
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Rồi Từ Đó Micae Lê Hùng
Đường tình đôi ngã Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Tình Cố Hương Bảo Nguyên
Xuân Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Hai Đi Lấy Chồng Xa Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Cô Đơn Tình Tôi Lâm Minh Thảo - Alex Châu
Trả Lại Cao Hoàng Nghi