Nhạc Trữ Tình

Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Căn nhà dĩ vãng Diệp Hoài Ngọc - Hoàng Vĩnh Nam
Lòng Mẹ Lê Sang
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
Thất Tình Võ Hoàng Lâm
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ