Nhạc Trẻ

Là Từ Lúc (since) Ái (Nguyễn Minh Xuân Ái)
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Lỡ Yêu Garrick - UMIE
Tìm Đến Nhau Trung Trần
An Thần Low G - Thắng.
Cảm Ơn Cha Và Mẹ Lý Tuấn Kiệt (HKT)
SA LIFE Nhiều Ca Sĩ - $A Milo
Cơn Mưa Tình Yêu Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Cà Khịa Seven Lalaschool