Nhạc Trẻ

Nhấm Nháp Nỗi Đau Phan Ngọc Luân
18h03 Pimic - Gia
Một Lần Thôi Lương Chấn Nam
Triệu Trái Tim Lên Tiếng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Yêu Thầm (Live Performance) Nhiều Ca Sĩ - Hoàng Yến Chibi
Ngày Này Năm Ấy HamLet Trương
Aquaman Mr T - Sambi
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Phận Mỏng Duyên Mờ Vĩnh Thuyên Kim
Hay Là Mình Cưới Nhau Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ