Nhạc Trẻ

Lit City Nhiều Ca Sĩ - 1DEE
Gần Bên Em Luxuyen - anh Vie
Lỗi Do Ai Lửa - Sean
Comeback Bằng Cường - Phát Tô
Rollin Sony Tran
Từ Em Mà Ra (Guitar) Lương Chấn Nam
Ánh Dương Tàn Đinh Tấn TBEAR - NevaDie
Dáng Xinh Bùi Công Nam
Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Bàn Tay Của Cha Nguyễn Duyên Quỳnh