Nhạc Trữ Tình

Tình Thắm Ngày Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Sến Duy Cường Bolero
Nếu hai đứa mình Thùy Dương - Tấn Lợi
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
Chị Tôi Thanh Hoa
Phút Cuối Vũ Hoàng
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Ăn Năn Trường Sơn - Kim Thư
Vì đó là em Hữu Thọ
Đêm Buồn Phòng Trọ Trương Phi Hùng
Cõi nhớ Mai Tuấn