Nhạc Trữ Tình

Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trương Phi Hùng
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh Bảo Ngoan - Phạm Lực
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Siết Chặt Bàn Tay Đông Nguyễn - Thi Poh
Bài thánh ca buồn Đình Phước
Kẻ Đến Sau Dương Kim Phượng
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Đà Lạt Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Lục Bình Tím Tố My - Minh Luân