Nhạc Trữ Tình

Tủi Phận (Live) Hà Sỹ Hiếu
Thành Phố Mưa Bay (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Câu hát tình quê Tuấn Quỳnh
Ba Thằng Bạn Nhiều ca sĩ
Chúa Mãi Thương Con Linh Mục Quang Lâm
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Cung đàn có em Ngọc Đức - Phong Thái Phương
Thu Cạn Trần Thu Hà
Quê hương Trang Anh Thơ
Giọt Lệ Sầu Cẩm Ly - Quốc Đại
Tự Vấn Ngọc Huyền