Nhạc Trữ Tình

Giọng Ca Dĩ Vãng Kim Thoa (Hoa Hậu)
Khơi Lại Đống Tro Tàn Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Anh Ba Khía Văn Hương
Kỷ Niệm Nào Buồn Bảo Sơn - Lâm Hoài Phong
Em Đi Trên Cỏ Non Hồng Phượng
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Hồng Nhan Trúc Chi
Về Nhà Đi Bà Xã Đinh Kiến Văn Fortune