Nhạc Trẻ

Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Làm ơn đừng đi Châu Ngọc Hiếu
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
HTV3 VCC Left Hand
Ba Tôi Xích Lô Rapper Thảo My
Sẽ Ổn Thôi D Blue - Mr Shyn
Chỉ Còn Trong Mơ Lương Chấn Nam
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06