Nhạc Trữ Tình

Sang Ngang Lều Phương Anh
Cho Người Tình Lỡ Lều Phương Anh
Kiếp Đam Mê Đàm Vĩnh Hưng
Thuở ấy Có Em Đan Nguyên Bí Ẩn
Ngày Em Đi Đan Nguyên Bí Ẩn
Mười Năm Đợi Chờ Lâm Tuấn Anh - Ngô Quốc Linh
Cánh Hoa Yêu Cao Hoàng Nghi
Nếu Một Ngày Đan Nguyên Bí Ẩn
Mình Còn Thương Nhau Thúy Hằng Hana