Nhạc Trữ Tình
Đoạn Tuyệt Hiền Trang - Đào Phi Dương
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
Gặp Lại Cố Nhân Dương Cường
Mưa đêm tỉnh nhỏ Lương Tấn Đạt
Mười Sáu Mười Tám Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Quốc Đại - Phương Lan
Bạc Trắng Lửa Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng