Nhạc Trữ Tình

Quên Yến Phương
Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Từ Độ Em Đi Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Ngàn Hoa Đẹp Tươi Linh Mục Quang Lâm
Trăm nhớ ngàn thương Quách Tuấn Du - Như Ý
Chiều Sân Ga Lý Thu Thảo