Nhạc Trữ Tình

Mùa Thu Cho Em Trung Quang
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
Chiếc Lá Cuối Cùng Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Mãi Tìm Nhau Trần Xuân - Hồng Quyên
Mình Ơi Nguyễn Linh
Một Đời Đơn Côi Giang Trường - Phi Bằng
Say Hồ Trung Dũng