Nhạc Trữ Tình

Nợ Trăm Năm Nguyễn Hồng Ân
Đính Ước Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Tiền Nhiều ca sĩ
Chùa tôi Tâm Như
Yêu Đời Yêu Người Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Căn Nhà Màu Tím Trang Anh Thơ - Tiết Duy Hòa
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Vẫn Mong Mình Có Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Xin Vâng Lưu Ánh Loan