Nhạc Trữ Tình

Qua Cơn Mê Diệu Đan
Lầm Phước Lộc
Sa mưa giông Tấn Tài
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Về miền tây Kim Sa - VŨ HẢI
Điệp Và Lan Võ Hoàng Lâm
Chuyện Hoa Sim Khánh Bình
LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Xót Xa Phương Thanh