Nhạc Trẻ

Vợ Chồng Son Bảo Yến Rosie - Dee Trần
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Chia Tay Thử Trương Y Du
Còn Thương Hồng Ngọc - Nguyễn Minh Cường
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Tí Tách Regis - WinT
Tí Tách Beat Regis - WinT
Thao Thức Mỗi Đêm TD.Ondamic - Thanh Thy
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru