Nhạc Trẻ

Bình Yên Là Trở Về Thảo Phạm - Tuấn Hii
Tương Tư Trọn Tình (Beat) Jackie Thắng Nguyễn
Nếu Anh Được Em Yêu Lần Nữa Ưng Hoàng Phúc - HamLet Trương
Anh Phải Tập Quên Beat Jackie Thắng Nguyễn
Là Em Đó Mr A - Văn Mai Hương
Là Vì Em Sai Cao Nam Thành - Bạc Cầm Diễm My
Em Vẫn Nơi Đó Trần Trọng Hiếu
Hãy Nhìn Lại Phía Sau Jackie Thắng Nguyễn
Tương Tư Trọn Tình Jackie Thắng Nguyễn
Chiều Nay Xuống Phố Nguyễn Hồng Ân
Holla KallawPie - Nayuh