Nhạc Trẻ

Rap Trong Tôi Loren Kid - Hồ Phong An
Dead Ocean Stoxic - Ego
Hè Phải Bay Mr.a - Min
Có Lẽ Hồng Dương
Live It Up (Beat) Sickness - Lil Han
Bao Giờ Mới Gặp Anh Quỳnh Mint - Dilan Vũ
Và Cơn Mưa Tới Quang Vinh - Lynk Lee
Lầm Tin Nhiều ca sĩ
Tình Nhân 2 (Beat) Lâm Nguyên - Co
Giờ Phải Làm Sao Vĩnh Thuyên Kim
Nói Quên Là Quên La Hoàng Phúc
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05