Nhạc Trẻ
Không Có Anh Hoàng Nghi Lâm
Seen N Gone Nhiều ca sĩ
Moom Wonk
Không Còn Em Nữa Hoàng Bảo Nam
Trà Đá Beat Nhiều ca sĩ
Chào Hạ Beat BigT - RaiT
Cùng Nhau Thiên Cầm
Chỉ Có Tôi Mong Lương Chấn Nam
Bức tranh cuối Nhiều Ca Sĩ - Megazetz
14/2 Valentine Day Huỳnh Nhật Đông
Tình Thôi Xót Xa Hà Anh Tuấn
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N