Nhạc Trữ Tình

Cha Đàm Vĩnh Hưng
Lầm Kasim Hoàng Vũ
Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Tình Mẹ Bao Dung Linh Mục Quang Lâm
Vọng cổ buồn Đào Anh Thư
Con Cần Lời Chúa Tina Ngọc Nữ
Lại Nhớ Người Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Ru Lại Câu Hò Trần Thu Thảo
Tủi phận Lương Tấn Đạt