Nhạc Trữ Tình

Có Lẽ Nào Vũ Hoàng
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
Ai khổ Vì Ai Như Phượng
Lênh Đênh Phận Buồn Hương Ngọc Vân
Đính Ước Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng
Thương Em Gái Quê Như Ý - Văn Hương
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Tiền Nhật Khánh