Nhạc Trẻ

12345 Nhiều Ca Sĩ - prettyXIX
Ép Duyên Nam Anh - Yuni Boo
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
1 Cọng Tóc Mai Tóc Tiên - Touliver
Không Một Ai Bằng Em Nhiều Ca Sĩ - Kang
CONG Tóc Tiên
Yêu Chị Hai Lúa Khưu Huy Vũ
Tonight Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru