Nhạc Trẻ

Thương Nắng Truc Ban Bun
Vẹn Nghĩa Anh Em (Quan Công Thời Loạn OST) Lữ Kiến Hào - Long Họ Huỳnh
Bay Cùng Bay Văn Mai Hương - Tuimi
A Red Flag Văn Mai Hương
Có Lầm Đừng Trách Than Lương Gia Huy - Giáng Ngọc
Bước Chân Du Sĩ Hải Lưu - Vân Du
Tìm Trong Ngọn Gió Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy
Empty Nhiều Ca Sĩ - Lee À
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05