Nhạc Âu-Mỹ

Plastic Doll Lady Gaga
911 Lady Gaga
obvious Ariana Grande
Babylon Lady Gaga
Stupid Love Lady Gaga
Fun Tonight Lady Gaga
At First Light Edenbridge
Sour Candy Lady Gaga - BlackPink
Epiphany Taylor Swift
Tonight Big Bang
Flaws Johnny Orlando
evermore Taylor Swift - Bon Iver
Headache Heart Of Gold
Small Talk Niall Horan
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06