Nhạc Việt

Tình là chi đây Trường Sơn
Hoa mười giờ Đào Vũ Thanh - Tú Sương
Ngày Yêu Anh Khang - Thùy Chi
Em Tôi Anh Khang - Thùy Chi
Đêm Tạ Từ Sơn Hạ - Tuấn Khương
Tình Nghèo Lưu Ánh Loan - Giang Trường
Hoa nở về đêm Lưu Nhật Hào - Long Nhật
Mùa Hè Yêu Thương Lâm Chí Khanh